Hjælp til moms

Få professionel hjælp til dit momsregnskab.

Det kan være svært som virksomhedsejer at holde styr på moms… –

  • Hvad skal der betales?
  • Hvornår skal momsen indberettes og betales?
  • Hvilke rubrikker skal udfyldes på indberetningen?
  • Hvad kan fratrækkes?
  • Kan vand- og el afgiften fradrages og med hvor meget?

Ved at overlade dette til os, behøver du ikke længere at bekymre dig om frister for momsindberetning og om der betales for lidt eller for meget.

I forbindelse med den løbende bogføring sørger vi for, at momsreglerne bliver overholdt. Ligeledes sørger vi for, at moms indberetninger og betalinger sker til tiden.

Momsregnskab

Alle virksomheder med en omsætning over 50.000 kr. om året, skal som regel være momsregistrerede. Der findes dog en række ydelser, som er momsfritaget. I de tilfælde skal virksomheden typisk registreres for lønsumsafgift i stedet. Hvilke ydelser der er momsfritaget fremgår af Momslovens §13.

Et momsregnskab skal som minimum indeholde en konto for udgående afgift (salg) og en konto for indgående afgift (køb). Afregningstidspunktet afhænger af fakturadato og ikke af betalingsdato. Det gælder både for salgsfakturaer og købsfakturaer.

Momsafregning

Afregningen og afstemningen sker månedligt, kvartalsvis eller halvårligt, alt efter hvor ofte du er pligtig til at indberette. Angivelsernes perioder afhænger af virksomhedens omsætning på et år.

Handel med udlandet

Momsloven er kompleks og der stilles store krav til virksomhedens bogføring og dokumentation. Specielt hvis din virksomhed har handel med udlandet.

I denne forbindelse er der nogle krav til indberetning af salg til andre EU-lande. Ligeledes er der nogle særlige regler omkring beregning af erhvervelsesmoms på køb af varer og ydelser i EU-lande samt 3. lande (lande udenfor EU). Hertil skal der oprettes konti for at kunne holde styr på momsberegning af køb i udlandet.

Indberetning af EU-salg

Salg til virksomheder i andre EU lande uden moms skal indberettes pr. kunde hver måned. Der kan søges om kvartalsvis indberetning på TastSelv Erhverv. Indberetningsfristen er den 25. i efterfølgende måned. Der skal indberettes både varer og ydelser. Salgets samlede værdi i momsperioden skal indberettes på momsangivelsens rubrik B opdelt på varer og ydelser. De to indberetninger skal stemme og det er et krav at dokumentationen på afstemningen gemmes.